Friday, June 10, 2011

संवेदनशीलतेची अशी एक व्याख्या ?

संवेदनशीलता किंवा संवेदनशील मन ह्या नक्की काय भानगडी आहेत असा प्रश्न पडलेला असताना मनात एक विचार अाला तो सांगावासा वाटतो.

जी हरवल्यावर मुळात काही हरवलंय हे कळतंच नाही, (काय हरवलंय तो भाग सोडून द्या,) ती म्हणजे संवेदनशीलता !
जी हरवल्यावर केवळ तिच्या हरवण्यामुळे निर्माण झालेले प्रश्न दिसतात, पण प्रश्नांचं मूळ हाती लागत नाही ती संवेदनशीलता !


2 comments:

  1. मस्त ! छानच कल्पना ! its like consciousness.. by definition, you would need to be 'conscious' to be conscious of consciousness.. :)

    ReplyDelete