Sunday, July 4, 2010

अ-कलेचे चांदणे

काजळ रात्री दोन चंद्र दाखवतील दिशा
कलेकलेच्या चंद्राचा कुणा भरवसा ?
आज पडलाय वारा तरी नावेत माझ्या येशील ?
तुझ्या चंद्रांना चांदणी ही हिऱ्याची घेशील ?


--मिलिंद